Blogovin

Follow my blog with Bloglovin Krzysztof Kizierowski

Create Your Badge Flag Counter

piątek, 23 sierpnia 2013

Kiedy padną dyktatorzy Białorusi i Rosji ?


O łamaniu praw człowieka na Białorusi o autorytarnych rządach prezydenta Aleksandra Łukaszenki mówi się już od co najmniej kilkunastu lat. Krąg represji pozostaje niezmienny: protesty, aresztowania, więźniowie sumienia. Amnesty International mówi STOP represjom! Żądamy uwolnienia więźniów sumienia i zaprzestania łamania wolności słowa i zgromadzeń. Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Białorusi jest demonstracja na Placu Niepodległości w Mińsku z 19 grudnia 2010 r. Niestety wydarzenie to pokazuje sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Białoruś - pod rządami opresyjnego i obłudnego reżimu, który bezwzględnie tłumi wszelkie słowa protestu, uniemożliwia korzystanie z wolności słowa i zgromadzania się.Aleksander Łukaszenka został wtedy wybrany po raz czwarty na Prezydenta Republiki Białorusi. Co najmniej 30 000 protestujących osób zebrało się w centrum Mińska, żeby żądać rozpisania drugiej tury wyborów. Milicja brutalnie usunęła demonstrujących z placu. Wielu protestujących i przechodniów zostało pobitych. Zatrzymano ponad 700 osób, głównie uczestników pokojowej demonstracji i przechodniów. Większość z nich oskarżono o pogwałcenie zasad ustawy o zgromadzeniach publicznych i skazano na 10 do 15 dni więzienia. Jednak 6 z 7 kandydatów opozycji na prezydenta, jak również znani dziennikarze i działacze opozycji, zostało oskarżonych o przestępstwa, w tym "organizację masowych zamieszek" i "poważne naruszenie porządku publicznego", a następnie skazanych wyrokami, z których najpoważniejsze wynosiły sześć lat więzienia. Nadal wiele osób cierpi z powodu represji, które są następstwem tamtych wydarzeń, nadal przebywa w więzieniach i koloniach karnych za swoje uczestnictwo w demonstracji. Inni otrzymali wyroki w zawieszeniu, żyją pod ciągłą obserwacją i są na nich nałożone ograniczenia w podróżowaniu. Niektórzy wyemigrowali z kraju. Ci uwięzieni znoszą sytuację, która sprowadza się do tortur i innych form maltretowania. Represje dotknęły również przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, tj. Alesia Bialackiego, szefa Centrum Praw Człowieka "Wiosna". Jak można pomóc?
Amnesty International nieustannie wzywa do bezwarunkowego uwolnienia Mykoły Statkiewicza, Pawła Siewiaryńca, Edwarda Lobaua i Źmiciera Daszkiewicza, którzy wciąż odsiadują wyroki z związku z wydarzeniami z 19 grudnia 2010 roku. Jak również wzywa do uwolnienia Alesia Bialckiego, którego spotkały represje z powodu monitorowania sytuacji praw człowieka na Białorusi. Podpisz się pod petycją o uwolnienie białoruskich więźniów sumienia! Organizacja wzywa Białoruś do wprowadzenia poprawek do Kodeksu Kryminalnego, aby znalazło się w nim przestępstwo torturowania, jak też do wprowadzenia niezależnych obserwatorów do zakładów karnych. Amnesty International wzywa również do zniesienia wszystkich ograniczeń, które objęły ludzi skazanych za używanie swojego prawa do wolności słowa i zgromadzeń.
A co z Putinem ?
Wygląda na to, że w stolicy Rosji dojdzie do pierwszej od wielu lat prawdziwej walki wyborczej o jedno z najważniejszych stanowisk w kraju. To spore ryzyko dla przeciwników Kremla, ale i dla obozu władzy. Tym bardziej że trudno pojąć to, co się może stać ze znanym blogerem i bojownikiem z korupcją. W środę stołeczna komisja wyborcza oficjalnie zarejestrowała go jako kandydata na mera Moskwy. W czwartek sąd dzielnicy leninowskiej Kirowa - które za carów nazywano Wiatką, a pisarz Michaił Sałtykow-Szczedrin nadał mu miano Głupow - skazał go na pięć lat więzienia za rzekome machinacje w handlu drewnem i posłał za kratki, eliminując z wyborów. Dzień później kirowski sąd obwodowy warunkowo zwolnił skazanego z aresztu. A w sobotę ponad tysiąc zwolenników opozycji witało go na moskiewskim Dworcu Jarosławskim owacjami i kwiatami, skandując: "Nasz mer Nawalny!". On zaś obiecał, że będzie walczył o władzę w stolicy i nie zrezygnuje z udziału w pierwszych od dziesięciu lat wyborach gospodarza miasta. Co bardziej egzaltowani opozycyjni publicyści już zdążyli porównać wjazd Nawalnego pociągiem do Moskwy z przybyciem Lenina na Dworzec Fiński w Piotrogrodzie w kwietniu 1917 r., kiedy zaczęła się droga bolszewików do panowania nad krajem...
Zobacz,look-->https://www.facebook.com/teamnavalny
Putin, Miedwiediew i Łkaszenka nie odpuszczają...Wczesną jesienią zorganizowali pozorowany atak nuklearny na Warszawę. Rosja i Białoruś, niby odpierali atak z terytorium Polski: A wrzeczywistości blisko polskiej granicy przećwiczyli wariant prewencyjnego ataku jądrowego na Warszawę

Brak komentarzy:

Obserwatorzy