Blogovin

Follow my blog with Bloglovin Krzysztof Kizierowski

Create Your Badge Flag Counter

poniedziałek, 21 marca 2016

Pod Gruszą: Nasza gmina promuje turystykę między innymi na now...

Pod Gruszą: Nasza gmina promuje turystykę między innymi na now...: Nasza gmina promuje turystykę między innymi na nowym portalu internetowym. Poniżej zamieszczam link do strony o naszej agroturystyce: Zamek w Olsztynie - Wzniesiony na wzgórzu, wśród wapiennych skał przez Kazimierza Wielkiego należał do nadgranicznych warowni małopolskich. Początkowo był lennem Władysława Opolczyka. W 1396 roku został mu odebrany przez Władysława Jagiełłę i przekazany w dzierżawę Janowi Odrowążowi ze Szczekocin. Zamek był niestety wielokrotnie najeżdżany przez 1442-57 przez książęta śląskie. Rok 1587 przynosi duże szkody materialne zamku, który zostaje zniszczony przez wojska arcyksięcia Maximiliana, której dzielnie przeciwstawiała się załoga Kacpra Karlińskiego. W latach późniejszych zamek tracił na znaczeniu by w 1655 roku zostać zdobytym przez Szwedów i od połowy XVII w. popaść w ruinę. Rok 1722 r. to ponowna rozbiórka zamku na budowę kościoła w Olsztynie. Dzisiaj możemy podziwiać rozległy teren z zachowanymi murami obronnymi. Najbardziej okazałą częścią jest 35 metrowa wieża, która w latach świetności warowni służyła jako więzienie dla skazanych na śmierć głodową, a w czasie wojen była ostatnim schronieniem dla oblężonych.

Obserwatorzy